Include – Exclude

26 08 2009

Filtri v Google Analytics so lahko v veliko pomoč, saj z njimi nadzorujemo kateri podatki se kam zbirirajo. Vse je še toliko bolj pomembno, ker podatkov ne moremo analizirati za nazaj in ob tem aplicirati filtre. En izmed primerov kjer so filtri zelo priročni je arhitektura posameznega računa.

Že npr. če imam eno samo spletno mesto ni nujno, da imam tudi en sam profil. Osnovnemu, ki beleži ves obisk tega spletnega mesta lahko dodam še enega, kjer pa je izločen interni obisk. Z internim obiskom mislim samega sebe, ki obiskujem svoj blog. Ali v primeru velikega podjetja vse njihove zaposlene, ki po službeni dolžnosti obiskujejo splento mesto in s tem potvarjajo metrike obiskanosti.

Včasih je spletno mesto obsežno in ima več tematsko ločenih segmentov. Npr. klasična delitev na zasebne in poslovne uporabnike, delitev na več blagovnih znamk, delitev na produkte in storitve itd. V takih primerih me lahko poleg sumarnih številk zanimajo tudi podatki za posamezen sklop spletnega mesta.

Tako potrebujem krovni profil, kjer se beležijo vsi podatki in profile za posamezne segmente. V takem primeru ustvarim najprej primarni profil, katerega sledilna koda gre na vse strani spletnega mesta. Nato ustvarim še izpeljane profile za posamezne segmente. Te pa opremim s custom include filtri s katerimi povem natančno kateri podatki želim, da se nabirajo v katerem profilu.

Postopek za ustvariti tak filter gre nekako tako. Grem v filter manager in kliknem na Create new filter. Nato izberem vrsto filtra Custom filter in nato še Include ter še Request URI. V filter pattern vpišem ^/nazivsklopa. Nato filter apliciram samo na profil za katerega žežim, da se na njem beležijo podatki o tem sklopu. Končno še postopek ponovim za vse sklope in to je to.

  • Share/Bookmark

Dejanja

Informacije o objavi