Vse ne gre v isti koš

11 09 2008

Najpogostejša napaka, ki jo opažam pri upravljanju Google Adwords računov je (ne)strategija vse v isti koš. S tem ciljam na račune, kjer je na en dolg seznam ključnih besed obešen en sam oglas. Taka praksa krši osnovno pravilo trženja na iskalnikih, ki je po mojem mnenju zagotavljanje za uporabnika relevantnih sporočil.

Če so ključne besede uvrščene v en sam seznam to pomeni, da se bo za katerokoli ključno besedo pokazal enak oglas. To pa precej poveča  verjetnost, da ključna beseda in besedilo oglasa ne bosta pomensko povezana. Kadar se to zgodi je potem manjša tudi verjetnost, da bo uporabnik kliknil na tak oglas, ki ni relevanten za ključno besedo, ki jo je uporabil pri iskanju.

Mnogo boljša strategija je ključne besede razporediti v pomensko povezane celote. Pri tem se je smiselno vprašati kdo so uporabniki, ki jih nagovarjamo, kaj jih zanima, kaj jim ponujamo in kako jih je s teh vidikov najbolje nagovoriti. Tako za vsak segment ciljne skupine uporabnikov sestavimo ločen seznam ključnih besed.

Nato za vsak tak seznam, ki ga lahko sestavlja tudi samo nekaj ključnih besed, napišemo ločen oglas. Še raje pa kar dva in nato testiramo njuno uspešnost ter manj učinkovitega zamenjamo. Pri tem si lahko pomagamo s ctr količnikom posameznega oglasa, ali s stopnjo želene konverzije, ki jo posamezni oglas dosega (to je lahko npr. registracija na e-obvestila ali nakup določenega izdelka).

Tako arhitekturo računa Google Adwords brez večjih težav dosežemo. Vsak segment  ključnih besed in nanj vezana oglasa lahko predstavlja eno oglasno skupino znotraj ene kampanje. Lahko pa naredimo tudi več kampanj z več oglasnimi skupinami, vendar je nekje treba potegniti smiselno mejo. Upravljanje računa mora biti obvladljivo in pregledno.

Na tak način so oglasi, ki jih sprožamo ob poizvedbah uporabnikov zanje bolj relevantni, kar pomeni več obiska in zlasti kakovostnejši obisk. Tu se pa zgodba nadaljuje z optimizacijo strani, kamor uporabnike oglas preusmeri, o čemer pa kdaj naslednjič.

  • Share/Bookmark

Dejanja

Informacije o objavi