SMX & eMetrics, Stockholm 2008

29 09 2008

Minuli teden sem se v Stockholmu udeležil Search Marketing Expo in eMetrics Marketing Optimization summit (hvala Renderspace). Konferenci sta potekali sočasno 23. in 24. ter obravnavali trženje na iskalnikih in spletno analitiko. Kombinacija je bila kot nalašč zame, ker se tudi pri delu dejansko najpogosteje ukvarjam z omenjenima področjima.

Napovedani program je kar dobro obetal in moram priznati, da ni razočaral. Na trenutke se je bilo sicer težko odločati kaj bi poslušal, ker je potekalo več sklopov vzporedno. Sem bil pa pozitivno presenečen nad izvedbo posameznih sklopov. Ti so trajali približno uro v kateri so po trije govorci imeli za svojo predstavitev deset minut, nakar je potekala še diskusija, vse skupaj pa je vodil moderator. Precej boljša praksa kot poslušati samo enega govorca celo uro.

Smx + eMetrics, Stockholm 2008

Naj hitro omenim samo nekaj najbolj zanimivih. V sklopu o naraščajoečm pomenu personalizacije iskanja je Hessam Lavi iz Googla predstavil najpomembnejše dejavnike, ki jih iskalnik upošteva pri prikazu personaliziranih rezultatov iskanja.

Sklop o izbiranju relevantnih merilnikov uspeha je skušal odgovoriti na vprašanje, katera je najprimernejša metrika za merjenje uspeha trženja na iskalnikih pri čemer je Kristoffer Ewald poudaril, da je potrebno v različnih nakupnih fazah uporabljati različne matrike in presdstavil sistem, ki ga uporablja.

V sklopu namenjenemu mobilnemu iskanju je Gustav Soderstrom iz Yahooja prikazal širok potencial, ki ga mobilno iskanje prinaša, saj mobilne telefone uporablja več uporabnikov, ki išče v več življenskih situacijah.

Neil Mason je prikazal nekaj zanimivih prijemov analitike spletnih mest, ki jih omogočata profiliranje uporabnikov in nato ustrezna segmentacija vsebin na spletnem mestu ter pomen merjenja želene konverzije preko več obiskov in s tem povezanega pravilnega timinga trženjskih aktivnosti.

Fred Turling pa je govoril o analitiki spletnih skupnosti, ki z makro vidika omogoča merjenje interakcij med člani skupnosti in odkrivanje različnih tipov uporabnikov uporabnikov ter razbiranje lastnosti posamičnih sistemov po katerih se razlikujejo od drugih. Vse to pa nato omogoča ustrezno komunikacijo s tistim segmentom uporabnikov, ki je ključen s tržnega vidika življenja neke spletne skupnosti.

O raznih trikih pa bolj podrobneje v prihodnje, ko jih preizkusim.

  • Share/Bookmark


Vse ne gre v isti koš

11 09 2008

Najpogostejša napaka, ki jo opažam pri upravljanju Google Adwords računov je (ne)strategija vse v isti koš. S tem ciljam na račune, kjer je na en dolg seznam ključnih besed obešen en sam oglas. Taka praksa krši osnovno pravilo trženja na iskalnikih, ki je po mojem mnenju zagotavljanje za uporabnika relevantnih sporočil.

Če so ključne besede uvrščene v en sam seznam to pomeni, da se bo za katerokoli ključno besedo pokazal enak oglas. To pa precej poveča  verjetnost, da ključna beseda in besedilo oglasa ne bosta pomensko povezana. Kadar se to zgodi je potem manjša tudi verjetnost, da bo uporabnik kliknil na tak oglas, ki ni relevanten za ključno besedo, ki jo je uporabil pri iskanju.

Mnogo boljša strategija je ključne besede razporediti v pomensko povezane celote. Pri tem se je smiselno vprašati kdo so uporabniki, ki jih nagovarjamo, kaj jih zanima, kaj jim ponujamo in kako jih je s teh vidikov najbolje nagovoriti. Tako za vsak segment ciljne skupine uporabnikov sestavimo ločen seznam ključnih besed.

Nato za vsak tak seznam, ki ga lahko sestavlja tudi samo nekaj ključnih besed, napišemo ločen oglas. Še raje pa kar dva in nato testiramo njuno uspešnost ter manj učinkovitega zamenjamo. Pri tem si lahko pomagamo s ctr količnikom posameznega oglasa, ali s stopnjo želene konverzije, ki jo posamezni oglas dosega (to je lahko npr. registracija na e-obvestila ali nakup določenega izdelka).

Tako arhitekturo računa Google Adwords brez večjih težav dosežemo. Vsak segment  ključnih besed in nanj vezana oglasa lahko predstavlja eno oglasno skupino znotraj ene kampanje. Lahko pa naredimo tudi več kampanj z več oglasnimi skupinami, vendar je nekje treba potegniti smiselno mejo. Upravljanje računa mora biti obvladljivo in pregledno.

Na tak način so oglasi, ki jih sprožamo ob poizvedbah uporabnikov zanje bolj relevantni, kar pomeni več obiska in zlasti kakovostnejši obisk. Tu se pa zgodba nadaljuje z optimizacijo strani, kamor uporabnike oglas preusmeri, o čemer pa kdaj naslednjič.

  • Share/Bookmark


Predvolilni golaž na iskalnikih

4 09 2008

Na tokratnih državnozborskih volitvah se je politika kot še nikoli doslej zagrela za taktike trženja na iskalnikih. Skoraj je ni stranke, ki ne bi promovirala svojih vrlin in prepričevala preko kontekstualnih besedilnih oglasov volivce, da so pa oni tisti pravi ali da tisti drugi niso.

Ampak kot običajno z navadami, ki smo jih vajeni pri ostalih strategijah trženja na spletu: nestrokovnost, kratkoročnost in zlasti podcenjevanje vloge uporabnikov. Čas bi že bil, da dojamejo, da splet ne deluje kot strankarsko glasilo, da se polovičarstvo ne obnese in da pravi uspehi ne pridejo sami po sebi. 

 

Ključne besede so izbrane brez (etičnega) razmisleka, besedila oglasov niso vezana na ključne besede, kampanje niso segmentirane v pomensko zaključene celote, ki bi nagovarjale posamezno tematiko, volivce nagovarjajo kot maso in ne kot ločene skupine, ki se razlikujejo po potrebah in interesih, aktivnosti niso sinhronizirane z ostalimi promocijskimi tehnikami in kanali  itd.

Popravni izpit je čez štiri leta.

  • Share/Bookmark