Toboads spreminja pogled na spletno oglaševanje?

28 02 2008

Sistem za kontekstualno spletno oglaševanje Toboads je pred dobrim tednom lansiral, včeraj pa tudi na lastni spletni strani uradno objavil, novico o inovaciji zaračunavanja stroškov oglaševanja. Oglaševalci naj bi odslej plačali samo za oglase, ki se vsaj za dve sekundi prikažejo v uporabnikovem vidnem polju. Konkurenčna prednost pred ostalimi oglasnimi mrežami naj bi potemtakem bila v nezaračunavanju oglasov, ki se sicer prikažejo, a jih uporabnik ne more videti.

Tak pristop k zaračunavanju prikazov oglasov se mi ne zdi slab, vendar bi ga težko označil za revolucionarno inovacijo. Morda v ožjem okviru plačilnega modela na prikaz taka oznaka še zdrži, s širšega pogleda ostalih plačilnih modelov pa precej težje.

Treba se je samo spomniti, da je Toboads še vsak kakega pol leta nazaj uporabljal plačilni model na klik in med ključnimi prednostmi za oglaševalce navajal, da prikazov ne plačujejo. Po tem modelu torej oglaševalec plača samo v primeru, ko uporabnik nanj dejansko klikne. Nato je sistem naredil korak nazaj in začel zaračunavati tudi prikaze ter tako uvedel nek hibrid med modelom plačila na klik in plačila na prikaz.

Toboads

Po lastnih izkušnjah sklepam,  da zaradi prenizkega količnika med številom prikazov oglasov in številom klikov nanje. Drugače povedano: prikazov je bilo veliko, klikov pa premalo, da bi prinašali dovolj zaslužka. Oglaševalcem se je seveda dobro godilo, sistemu in založnikom pa najbrž nekoliko manj.

Omenjena inovacija je potemtakem dejansko nekje med modelom plačila na prikaz in modelom plačila na klik. Pri slednjemu oglaševalec ne plača niti če se oglas samo prikaže, niti če ga uporabnik celo pogleda, ampak samo če nanj klikne. Zato se mi zdi pomp o revolucionarnosti te inovacije, ki da prinaša boljši izkoristek oglaševalskega evra malo odveč, še toliko bolj, ker se že kar nekaj časa govori in ponekod tudi izvaja plačilni sistem na akcijo. Težko tudi sprejmem trditve o prvi oglaševalski mreži na svetu, ki da prikazovanje oglasa razume z vidika uporabnika.

Vendar je treba poteze sistema Toboads tudi umestiti v razmere slovenskega spletnega prostora. Ta je pač premajhen, da bi lahko ponudil dovolj veliko in dovolj raznovrstnih vsebin (spletnih mest). Velikost je pomembna, ker gre pač pri spletnih oglaševalskih mrežah za ekonomijo obsega. Tudi če so količniki prikazov in klikov nizki, je končno število klikov vseeno dovolj visoko, da sistem ekonomsko preživi. Raznovrstnost pa je pomembna, ker omogoča večjo kontekstualnost oziroma relevantnost prikazanih oglasov, kar pomeni večjo možnost, da bo uporabnik nanj dejansko kliknil.

Zanimivo bo videti kako se bodo oglaševalci in založniki odzvali na omenjene spremembe. Pa tudi kaj bo prinesel prihod novega sistema za kontekstualne oglase AdPartner, ki je trenutno še v beta fazi.

  • Share/Bookmark

Dejanja

Informacije o objavi